این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

H-B: Industrial Type

گیربکس صنعتی افقی با دنده Helical-Bevel

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی هالو (BT..00)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت (BT..01)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت-فلنج (BT..02)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی هالو-فلنج (BT..03)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت از دو طرف (BT..04)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت-فلنج (BT..05)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی هالو-فلنج از دو طرف (BT..08)

      گیربکس با ورودی شفت و خروجی شرینک دیسک (BT..0S)

گیربکس صنعتی افقی با دنده هلیکال

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت (HT..01)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی هالو (HT..00)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت - فلنج (HT..02)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی هالو - فلنج (HT..03)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت از دو طرف (HT..04)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی شفت و فلنج از دو طرف (HT..05)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی فلنج از دو طرف (HT..08)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی اکسترودر (H..0E)

     گیربکس با ورودی شفت و خروجی اکسترودر (H..0S)